एनपीएस / NPS रक्कम कुठे जमा केली जाते. माहित आहे काय?

एनपीएसची रक्कम कुठे जमा केली जाते. माहित आहे काय?

प्रस्तावना:- शासकीय कर्मचाऱ्यांची धारणा आहे की, NPS / एनपीएस मधील रक्कम ही शेअर मार्केटमधील equity / Stock Market मध्ये 100 टक्के गुंतवणूक करण्यात येते. हे चूकीचे आहे. Pension Fund Requlatory and Development Authority(PFRDA) च्या नियमानुसार फक्त 15 टक्के गुंतवणूक ही equity / Stock Market  किंवा equity related instruments मध्ये गुंतवणूक केली जाते.  राज्य शासनासाठी तीन … Read more