शैक्षणिक माहिती | Educational Information

शैक्षणिक माहिती | Educational Information

प्रस्तावना:- शैक्षणिक माहिती  हया मेन्यु खालील शैक्षणिक माहिती देण्यात येणार आहे. महात्मा फुले यांनी शिक्षणाचे महत्व खालील ओळीमधून पटवून दिले आहे. विद्येविना मती गेली|मतीविना नीती गेली|नीतीविना गती गेली|गतीविना वित्त गेले|वित्तविना शुद्र खचले|इतके अनर्थ एका अविद्येने केले|| The Maharashtra SSC Result 2022 will be released online on the website of the board. Students will be able … Read more