राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्ती यांची जयंती ,राष्ट्रीय दिन व सार्वजनिक सुटटया-सन 2022

राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्ती यांची जयंती ,राष्ट्रीय दिन व सार्वजनिक सुटटया-सन 2022

अ) सार्वजनिक सुटटया शासन अधिसूचना दिनांक-02/12/2021 नुसार महाराष्ट्र  राज्यात सन-2022 सालासाठी खालील नमूद केलेल्या दिवसी सार्वजनिक सुटटया लागू करण्यात आल्या आहे. अ.क्र. सुटटीचा दिवस दिनांक 1 प्रजासत्ताक दिन 26/01/2022 2 महाशिवरात्री 01/03/2022 3 होळी(रंगपंचमी) 18/03/2022 4 महावीर जयंती 14/04/2022 5 डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 14/04/2022 6 गुड फ्रायडे 15/04/2022 7 रमझान ईद 03/05/2022 8 बुध्द … Read more