शासन निर्णय -महाराष्ट्र शासन | Government Resolutions-Maharashtra Government

शासनाच्या विभागांच्या अधिकृत वेबसाईट web शासन निर्णय

प्रस्तावना:- महाराष्ट्र शासनाचे शासन निर्णय तसेच नियम /अधिनियम पाहण्याची सुवीधा येथे करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या विभागाची माहिती व Website येथे देण्यात देण्यात आली आहे. emahgov.com या Website वर सर्व शासन निर्णय/अधिनियम/परिपत्रक/पत्र Upload करण्याच काम चालू आहे. भविष्यात यामध्ये अजून सुधारणा करण्यात येणार आहे. Maharashtra gr ही website वर click केल्यानंतर direct open होईल. बाकीच्या website … Read more