शासन निर्णय -महाराष्ट्र शासन | Government Resolutions-Maharashtra Government

प्रस्तावना:- महाराष्ट्र शासनाचे शासन निर्णय तसेच नियम /अधिनियम पाहण्याची सुवीधा येथे करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या विभागाची माहिती व Website येथे देण्यात देण्यात आली आहे. emahgov.com या Website वर सर्व शासन निर्णय/अधिनियम/परिपत्रक/पत्र Upload करण्याच काम चालू आहे. भविष्यात यामध्ये अजून सुधारणा करण्यात येणार आहे. Maharashtra gr ही website वर click केल्यानंतर direct open होईल. बाकीच्या website सुध्दा त्याचप्रमाणे Open होईल.शासनाच्या विभागाची माहिती एकाच ठिकाणी देण्यात आली आहे. या सर्व Website वरुन अधिकृत माहिती घेऊ शकता. तसेच emahgov.com या Website वरुन सुध्दा अधिकृत माहिती मिळेल.

शासन निर्णयमहाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत वेबसाईट.येथे पाहावी.  

कायदे नियममहाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत वेबसाईट.

मंत्रिमंडळ नियम येथे पाहावे

महासंवाद ही वेबसाईट

 

 

 

1 thought on “शासन निर्णय -महाराष्ट्र शासन | Government Resolutions-Maharashtra Government”

Leave a Reply