शासकीय पुस्तके|Government Book For Maharashtra Government Employees

प्रस्तावना:- शासकीय कार्य पाडत असतांना नियम / शासकीय पुस्तकांची (government books) गरत असते. शासनाच्या अधिकृत पुस्तकाशिवाय आपण आपले कार्य करु शकत नाही. जसे शासन निर्णय, परिपत्रक,अधिनियम इ. आवश्यक्ता आहे. तसेच शासकीय पुस्तकांची आवश्यक्ता असते. यामध्ये शासकीय पुस्तके(government-books) देण्यात आली आहे. याचा उपयोग शासकीय काम करतांना होऊ शकतो. emahgov.com या Website वर सर्व शासन निर्णय/अधिनियम/परिपत्रक/पत्र Upload करण्याच काम चालू आहे. भविष्यात यामध्ये अजून सुधारणा करण्यात येणार आहे. शासनाचे जे जे काही शासकीय पुस्तके/government-books असेल ते येथे देण्यात येईल.

महाराष्ट्र शासनाची शासन निर्णय तसेच शासकीय विभागाची वेबसाईट Website या Menu मध्ये पाहण्यात यावे. येथे फक्त शायकीय पुस्तके देण्यात आली आहे.

1) Finance Department Maharashtra Website (Books)

16) विभागीय चौकशी नियम पुस्त‍िका चौथी आवृत्ती-1991

17) RTI (YCADA Website)

18) हस्तपुस्तीका-2022

19) यशदा प्रशिक्षण(वाचन साहित्य)

20) झीरो पेडन्सी

21) शासन निर्णयव परिपत्रके पुस्तीका क्र.- 1

22) शासन निर्णयव परिपत्रके पुस्तीका क्र.- 2

23) all rule ppt

24) शासकिय नियम व कायदे पुस्तके (शासकिय व जिल्हापरिषद साठी उपयोगी)

28)  कर्मचारी मार्गदर्शक

9 thoughts on “शासकीय पुस्तके|Government Book For Maharashtra Government Employees”

Leave a Reply