आयकर | income tax calculator for government employees

income tax new web आयकर

आयकर म्हणजे काय :- प्रस्तावना:- आयकर हा एक कर आहे. जो भारत सरकारला नोकरदार, व्यवसायीक तसेच तत्सम घटक यांचे उत्पन्न शासनाने ठरविलेल्या उत्पनापेक्षा जास्त असेल शासन कर लादतो. आयकर हे सरकारचे उत्पादनाचे स्त्रोत आहे. सरकार आयकर प्राप्त करुन Infrastructure निर्माण करते. जर पगार,भाडे किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने आपले उत्पन्न कर सूटच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर विवरपत्र … Read more