हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण व सूट

भाषा परीक्षा उत्तीर्ण व सूट web हिंदी भाषा परीक्षा

भाषा संचनालय यांची वेबसाईट जुन्या प्रश्नपत्रीका एतदर्थ मंडळ मराठी भाषा व हिंदी भाषा परीक्षांसाठी प्रश्न संच हिंदी भाषा परीक्षेबाबत संकीर्ण माहिती जलंसपदा मधीलकाही क व ड मधील पदांना हिंदी व मराठी मधून सूट देण्याबाबत 1) हिंदी भाषापरीक्षेतून सूट दि. 28/05/1984 2) अहिंदी राजपत्र‍ितअधिकारी व अराजपत्र‍ित कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा परीक्षा दि. 01/02/2008 3) मराठी-हिंदी भाषा परीक्षा अभ्यासक्रमाबाबत दि. 28/03/2018 … Read more